“Asya”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir noslēgusi līgumu nr. 17.1-1-L-2024/77 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

12.02.2024

 

========================================================================================================

 

 

Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” inovāciju vaučers

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts “Tehnoloģiju pārneses programma”, identifikācijas nr. 1.2.1.2/16/I/001 

Projekta līguma nr.: VP-L-2022/46

Projekta mērķis ir izveidot inovatīvu matemātisko modeli, kurš pielāgojas katra cilvēka emociju līmenim atkarībā no personības un atpazīst vienu no trijām pamata emocijām – prieku, bēdas vai dusmas. Veicamie darbi paredz būtiski efektīvāko matemātisko modeļu izveidi, pamatojoties uz inovatīviem paņēmieniem.

ERAF finansējums: 20 000,00 EUR
Kopējais finansējums: 28470,60 EUR
Projekta norises laiks: 08.08.2022. – 28.02.2023.

Atjaunots: 08.08.2022.